Chương trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 26 tháng 3 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau:

– Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ sở đoàn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia

– Nhân ngày Olympic Vì sức khỏe toàn dân, các xã, thị tổ chức chạy Olympic với sự tham gia của hàng nghìn lượt người nhằm nâng cao ý thức toàn dân về rèn luyện sức khỏe

– Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Đô Lương phát triển mạnh, thể hiện ý thức của nhân dân trong việc rèn luyện thân thể

– Các trường học ở Đô Lương đẩy mạnh phong trào hát dân ca nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc dân ca xứ Nghệ, di sản phi vật thể của nhân loại

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt