Đô Lương đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

Hiện nay, đời sống của nhân dân Đô Lương ngày càng phát triển, vì vậy, phong trào thể dục, thể thao cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là thể thao quần chúng. Để khuyến khích nhân dân rèn luyện sức khỏe, huyện Đô Lương đã  thường xuyên tổ chức các giải đấu, khuyến khích tinh thần của nhân dân trong việc luyện tập thể dục thể thao.

Thúy Hằng – Hồng Sơn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt