Huyện ủy Đô Lương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề thực hiện Kết luận số 01 KL/TW năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6 năm 2024, sáng ngày 14/6, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề thực hiện Kết luận số 01 KL/TW năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham gia học tập quán triệt các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí  Ngô Bá Cường – Trưởng khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị Nghệ An; ở huyện có các đồng chí: Bùi Duy Đông – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.  Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành cấp huyện; đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy;  Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn.

Đồng chí  Ngô Bá Cường – Trưởng khoa Xây dựng Đảng, trường Chính trị Nghệ An quán triệt các nội dung. Ảnh: Hồng Sơn

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”.Thông qua việc học tập, quán triệt 02 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuyên đề năm 2024 giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm, nội dung chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;  tạo sức lan tỏa, đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, Huyện ủy Đô Lương đã biểu dương, khen thưởng cho 10 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 KL/TW gắn với phong trào Dân vận khéo.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt