Đô Lương khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K54B. 13 khóa học 2024 – 2025

Sáng 14/6, Trường Chính trị Nghệ An và Huyện ủy Đô Lương tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K54B.13 (K21 Đô Lương) hệ không tập trung khóa học 2024 – 2025 cho 57 học viên cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Dự Lễ Khai giảng có Thạc sỹ Vương Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Đình Khương – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Đại diện các Phòng, Ban liên quan.

Các đại biểu tham dự.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị K54B.13 hệ không tập trung khóa học 2024 – 2025 tại huyện Đô Lương có 57 học viên, đến từ các các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương. Với chương trình toàn khoá 1056 tiết học, trong thời gian 14 tháng sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và một số nội dung về khoa học hành chính; vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn công tác. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Ngoài ra các học viên sẽ được tham gia nghiên cứu thực tiễn và làm bài kiểm tra sau mỗi kỳ học tập.

Thạc sỹ Vương Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, Thạc sỹ Vương Quang Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương khẳng định: Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Đô Lương đã chủ động trong công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ Đảng viên gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng. Ảnh: Huy Khôi

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị trong quá trình học tập, các học viên khắc phục những khó khăn, chấp hành nghiêm túc nội quy của Trường Chính trị Tỉnh và Trung tâm Chính trị huyện đề ra, tăng cường vai trò quản lý, ý thức trách nhiệm trong học tập; Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị. Trung tâm chính trị huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để phục vụ  tốt công tác giảng dạy và học tập.

Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt