UBND huyện hội nghị nghe và cho ý kiến dự thảo phương án Bảo vệ thi công thực hiện Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc Lộ 7 đoạn Km 0- Km 36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn khe Thơi- Nậm Cắn tỉnh Nghệ An.

Chiều 12/6, UBND huyện đã tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến dự thảo phương án Bảo vệ thi công thực hiện Dự án: “Cải tạo, nâng cấp QL 7 đoạn Km 0- Km 36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn khe Thơi- Nậm Cắn tỉnh Nghệ An”. Đồng chí Trần Văn Hiến- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Vương Thị Quý, Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện, lãnh đạo các phòng, ngành và các đoàn thể.

Toàn cảnh hội nghị

Dự án Cải tạo, nâng cấp QL 7 đoạn Km 0- Km 36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn khe Thơi- Nậm Cắn tỉnh Nghệ An đoạn qua xã Lưu Sơn  huyện Đô Lương, mặc dù các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động nhiều lần, mong muốn 11 hộ gia đình, cá nhân ủng hộ, không ngăn cản thi công, tuy nhiên đến nay các hộ này vẫn chưa hợp tác.

Đại diện phòng công thương thảo luận tại hội nghị
Đại diện Công an huyện phát biểu tại hội nghị
Đại diện xã Lưu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được thông qua Quyết định, phương án và phân công lực lượng tham gia bảo vệ thi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 7 đi qua địa bàn xã Lưu Sơn. Theo đó, thành lập Tổ chỉ đạo gồm 21 thành viên do Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hiến làm tổ trưởng phụ trách chung. Hội nghị cũng đã thông qua Thông báo dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Tổ chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ bảo vệ thi công thực hiện dự án. Qua đó, nhằm giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng theo Kế hoạch để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL 7 đoạn Km 0- Km 36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn khe Thơi- Nậm Cắn tỉnh Nghệ An đoạn qua xã Lưu Sơn  huyện Đô Lương.   

Đồng chí Trần Văn Hiến –  Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị. Ảnh: Hồng Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiến –  Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các lực lượng tham gia bảo vệ thi công hiện Dự án lấy tuyên truyền, vận động là chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý những đối tượng quá khích, có hành vi gây rối, ngăn cản. Củng cố hồ sơ chặt chẽ để xử lý mọi trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức thực hiện phải chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả, đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo về nhân lực, phương tiện tham gia công tác bảo vệ thi công. Chủ động trong công việc, đảm bảo ANTT, tuyệt đối an toàn về người, tài sản và phương tiện tham gia bảo vệ thi công. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện. Ngoài ra cần đảm bảo hậu cần và các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ thi công theo quy định của pháp luật.

                                                                                         Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt