Huyện ủy Đô Lương: Tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo Đề án 01 và 5155 của Tỉnh ủy Nghệ An

Sáng ngày 21/9/2022, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo Đề án 01–ĐA/TU và Đề án 5155-ĐA/TU của Tỉnh ủy để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 189-KL/TU ngày 16/10/2020 và kết luận số 95-KL/TU ngày 5/7/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Đề án ban hành kèm theo Quyết định 5155-QĐ/TU và Đề án số 01-ĐA/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo Đề án 01–ĐA/TU và Đề án 5155-ĐA/TU của Tỉnh ủy để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 189-KL/TU ngày 16/10/2020 và kết luận số 95-KL/TU ngày 5/7/2021 của Tỉnh ủy

Theo báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo, ngay từ đầu năm 2022, Ban chỉ đạo Đề án 01 và Đề án 5155 của Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy triển khai quán triệt, thực hiện tốt nội dung Kết luận số 189-KL/TU ngày 16/10/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án 5155 về “Phát triển Tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” và Kết luận số 95-KL/TU ngày 5/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng chi bộ, phát triển Đảng viên ở khối xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ”.

Đồng chí Nguyễn Đình Khương, ủy viên BTV- Trưởng Ban Tổ Chức Huyện ủy thảo luận đóng góp ý kiến.

Ban tổ chức Huyện ủy – cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở được 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 300 học viên – trong đó có 8 học viên thuộc các công ty, doanh nghiệp thuộc đề án 5155 và đề án 01 của Tỉnh ủy. Kết quả, Ban thường vụ Huyện ủy đã xem xét, quyết định kết nạp được 136 đảng viên – trong đó có 4 đảng viên thuộc phạm vi đề án.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, ủy viên BTV- Phó Chủ tịch UBND huyện thảo luận đóng góp ý kiến.

Thành lập được 2 tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp theo đề án 5155 bao gồm 1 tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy là Chi bộ Công ty TNHH Kido Vinh  với số lượng 38 đảng viên và Chi bộ công ty CPXD Phả Ngọc Nghệ An trực thuộc Đảng ủy xã Mỹ Sơn với số lượng 7 đảng viên. UBND huyện Đô Lương chi ngân sách Nhà nước năm 2022 số tiền 31.229.000 đồng hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đơn vị thuộc phạm vi Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Sau các nội dung báo cáo, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận để tập trung tháo gỡ khó khăn, bàn các giải pháp và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Huy Khôi

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 01–ĐA/TU và Đề án 5155-ĐA/TU của Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các thành viên trong ban chỉ đạo cần phát huy vai trò trách nhiệm, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch để chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền vận động kết nạp đảng viên nói chung và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chi bộ thuộc phạm vi Kết luận số 95. Chủ động triển khai phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương triển khai thực hiện thành lập Chi bộ Chợ Đô Lương. Làm tốt công tác rà soát đánh giá. Duy trì thường xuyên chế độ thông tin báo cáo và thực hiện tốt các chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch.

                                                                                      Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt