Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đô Lương triển khai chương trình vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Để triển khai kịp thời nguồn vốn đáp ứng các đối tượng chính sách xã hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ về cho vay chương trình việc làm, nhà ở xã hội, học sinh sinh viên mua máy tính, chiều ngày 13/5, tại xã Bắc Sơn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đô Lương đã tổ chức giao dịch giải ngân vốn tới khách hàng.

Ngân hàng chính sách huyện Đô Lương về tại xã Bắc Sơn tổ chức giao dịch và giải ngân tới khách hàng

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đô Lương đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác xã Bắc Sơn tập trung truyên truyền, rà soát và hướng dẫn các đối tượng thuộc diện vay vốn làm hồ sơ vay vốn theo đúng quy định. 

Tính đến ngày 13/5, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đô Lương đã  giải ngân cho 15 khách hàng vay mua máy tính cho học sinh- sinh viên với tổng số tiền 160 triệu đồng và 11 khách hàng giải quyết việc làm với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng.

Nhiều đối tượng là học sinh, sinh viên và hộ sản xuất kinh doanh, người lao động đến vay vốn. Ảnh: Thúy Hằng

Khách hàng trong đợt này chủ yếu là học sinh, sinh viên, đối tượng thuộc hộ sản xuất kinh doanh, người lao động chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19 do phải tạm dừng kinh doanh và bị mất việc làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính Phủ đến các đối tượng vay vốn kịp thời sẽ góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, người lao động có nhà ở ổn định và học sinh, sinh viên có máy tính để học tập. Từ đó, thúc đẩy  phục hồi kinh tế – xã hội tại địa phương.

Thúy Hằng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt