Đô Lương tổng kết phong trào ra quân làm giao thông thủy lợi và triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân năm 2022.

Sáng ngày 9/3, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào ra quân làm giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường, trao giấy chứng nhận OCOP năm 2021 và triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân năm 2022. Đồng chí Trần Văn Hiến-Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Huy Khôi

Chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường năm 2021 của huyện Đô Lương được tổ chức ngày 16/10 đến 31/12 đã được cán bộ và nhân dân tích cực tham gia. Sau lễ phát động, qua hơn 2 tháng triển khai, toàn huyện đã huy động được gần 113 nghìn ngày công lao động để đào đắp, tu sửa nạo vét kênh mương, phát quang cây, đắp bờ vùng bờ thửa…

Kết quả đã phát quang cây, bụi rậm 384.000 m2. Nạo vét 150.000 m3 kênh tiêu, 46.700 m3 kênh tưới. Đắp bờ vùng, bờ thửa  35.300 m3, đổ sỏi đường giao thông nội đồng với tổng khối lượng hơn 29.300 m3. Tu sửa trên 3.538 m kênh mương bê tông và hàng trăm công trình trên kênh. Tổng kinh phí ước đạt 29,8 tỷ đồng. Các đơn vị làm tốt đó là: Văn Sơn, Thịnh Sơn, Thuận Sơn, Trung Sơn… Với những kết quả đạt được đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao.

Về kế hoạch tiêm phòng, năm 2022, UBND giao các xã, Thị trấn phải thực hiện tối thiểu 80% tổng đàn gia súc và chó nuôi. Trong đó, vụ Xuân: Tụ huyết trùng trâu, bò đạt 18.430 liều, tụ huyết trùng lợn 21.290 liều, dịch tả lợn 21.290 liều, dại chó 22.240 liều. Riêng vụ thu sẽ thực hiện tiêm 39.720 liều vác xin các loại. 100% trang trại chăn nuôi gia cầm thực hiện tiêm phòng cúm gia cầm.

Đồng chí Trần văn Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hiến yêu cầu các đơn vị cần tăng cường quản lý và duy tu, nạo vét, sửa chữa các công trình thủy lợi để vận hành phục vụ sản xuất hiệu quả. Các chỉ tiêu tiêm phòng phải đạt 100% và đạt tối thiểu 80% tổng đàn, thời gian thực hiện từ 15/3 và kết thúc trước 15/4/2022. Giao cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp tổ chức tập huấn, cung ứng vắc xin và giám sát chỉ tiêu tiêm phòng. Các đơn vị duy trì chế độ báo cáo hàng tuần gửi về UBND huyện.

Đồng chí Trần văn Hiến- Phó Chủ tịch UBND huyện trao chứng nhận sản phẩm OCOP cho các chủ thể

Cũng nhân dịp này, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, năm 2021 huyện Đô Lương có 14 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu dự thi và đã có 8 sản phẩm được UBND tỉnh Nghệ An công nhận, xếp hạng và trao chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Bao gồm: Sản phẩm Chanh không hạt xứ Lường xã Thuận Sơn, trứng gà sạch giun quế Đặng Sơn, bánh đa gạo lứt Lương Sơn xã Nhân Sơn, bánh đa vừng – kẹo Cu đơ – kẹo Lạc khối 7 thị trấn Đô Lương, giò Bê Thu Dụng xã Tràng Sơn và tinh chất dưỡng tóc của công ty TNHH Hà Duy Minh xã Lam Sơn.

Đồng chí Trần văn Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2021.

                                                                   Huy Khôi.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt