Chi cục thuế Đô Lương tổ chức cưỡng chế nợ đọng thuế đối với các hộ kinh doanh vận tải ở xã Thịnh Sơn

Sáng ngày 11/10, Chi cục thuế Đô Lương phối hợp với xã Thịnh Sơn tổ chức cưỡng chế nợ đọng thuế đối với các hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn xã.

no-dong-thue3

no-dong-thue1

Chi cục thuế Đô Lương cưỡng chế nợ đọng thuếgia đình ông Dương Trọng Tý ở xóm 5, xã Thịnh Sơn làm nghề kinh doanh vận tải

Gia đình ông Dương Trọng Tý ở xóm 5, xã Thịnh Sơn làm nghề kinh doanh vận tải. Mặc dù đã được cán bộ chi cục thuế Đô Lương đôn đốc việc đóng thuế theo quy định của nhà nước nhưng ông Tý vẫn không chấp hành. Chi cục thuế Đô Lương đã tiến hành cưỡng chế nợ đọng thuế đối với hộ ông Tý, số tiền bị cưỡng chế 1.400.000 đồng. Tại buổi làm việc, ông Tý đã đóng đầy đủ tiền thuế theo quy định.

no-dong-thue2

Thi hành cưỡng chế nợ đọng thuế đối với anh Thái Khắc Sơn ở xóm 1, xã Thịnh Sơn

Cùng ngày, Chi cục thuế Đô Lương cũng đã tiến hành cưỡng chế nợ đọng thuế đối với hộ anh Thái Khắc Sơn ở xóm 1, xã Thịnh Sơn. Anh Sơn kinh doanh vận tải, trong năm 2016 chưa nộp đầy đủ tiền thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế 1.400.000 đồng. Trong quá trình cưỡng chế cán bộ chi cục thuế tuyên truyền, giải thích. Anh Thái Khắc Sơn đã đóng đầy đủ tiền thuế còn nợ đọng.

Văn Đăng – Hoàng Phi

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt