BCH Đảng bộ huyện sơ kết công tác Đảng quý 1 triển khai nhiêm vụ Quý 2 năm 2011

Sáng ngày 19/4/2011, BCH Đảng bộ huyện Đô Lương khóa 19 nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2011. Các đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV, BT huyện ủy, Nguyễn Tất Thành –PBT thường trực huyện ủy, Lê Minh Giang PBT-CT. UBND huyện đã tham dự hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện và những kết quả đạt được trong quý 1 và nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2. Trên lĩnh vực kinh tế, mặc dù gặp thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài làm hơn 900 ha lúa và mạ vụ xuân bị chết rét nhưng với sự tập trung chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nên vẫn hoàn thành gieo trồng hơn 10 ngàn ha cây trồng vụ xuân, đảm bảo cơ cấu, diện tích kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó duy trì công tác chăn nuôi, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản. Trong đó giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 30 tỉ đồng, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 608,2 tỉ đồng, dịch vụ đạt hơn 290 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 16,5 tỉ đồng bằng 26% kế hoạch cả năm.

Trên lĩnh vực VH -XH, tiếp tục được quan tâm đầu tư thực hiện có hiệu quả, công tác văn hóa – thông tin tuyên truyền, thể thao đã làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước.

Về công tác y tế dân số, công tác chính sách XH được quan tâm thực hiện tốt . Công tác QPAN được củng cố giữ vững. Về công tác XD Đảng,chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được chú trọng và thực hiện kịp thời sát đúng với tình hình thực tế và đạt chất lượng hiệu quả cao.

Phát biểu tổng kết tại hội nghị đ/c Trương Hồng Phúc- TUV,  BT.HU đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý 1, đồng thời nêu lên 1 số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý 2 đó là: Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân , triển khai XD kế hoạch SX vụ hè thu, làm tốt công tác PCCR, PCBL, tích cực đưa NQ Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, làm tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016.
Sỹ Bắc
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt