Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10

Sáng ngày 4/6, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tất Tây – Trưởng phòng Giáo dục huyện; Thượng tá Hoàng Đức Hào – Phó trưởng Công an huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn huyện

Đoàn đã đi kiểm tra tại trường THPT Đô Lương I và trường THPT Đô Lương II. Qua kiểm tra cho thấy công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi của các Hội đồng thi đã được thực hiện đảm bảo các quy định. Các hội đồng thi đều chủ động, nghiêm túc trong công tác triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi.

Điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện tổ chức thi, công tác đảm bảo an toàn trường thi, an ninh trật tự, cơ sở vật chất cho kỳ thi được đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện tổ chức thi tại trường THPT Đô Lương II

Thời gian qua, các Hội đồng thi đã làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và thí sinh dự thi về thông tin kỳ thi, quy chế thi. Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi đạt kết quả cao và đúng quy chế.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – PCT UBND huyện yêu cầu các Hội đồng thi tiếp tục thực hiện tốt các quy chế thi, đảm bảo kỳ thi nghiêm túc.

Hồng Sơn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt