Đảng ủy xã Đại Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW và Chỉ thị 05 – CT/TU về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Sáng ngày 3/4, Đảng uỷ xã Đại Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và 3 năm thực hiện và Chỉ thị 05 – CT/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2024. Về dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Lê Đình Lĩnh, Tăng Quốc Cường – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Sỹ Bắc

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW và Chỉ thị 05 – CT/TU về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Đại Sơn đã quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của Cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và tầng lớp nhân dân về công tác Dân vận, vận động quần chúng và phong trào Dân vận khéo.

Toàn cảnh hội nghị

Trong quá trình thực hiện đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp đồng bộ giữa công tác Dân vận với hoạt động quản lí, điều hành của chính quyền, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, tìm ra những giải pháp hiệu quả, giải quyết yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, tập thể, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thúc Thanh – Bí thư Đảng ủy xã trình bày báo cáo tại hội nghị

Thông qua xây dựng các mô hình Dân vận khéo đã huy động được nhiều tổ chức chính trị từ xã đến xóm tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong 3 năm đã xây dựng được 45 mô hình, gồm 36 mô hình tập thể, 9 mô hình cá nhân với kinh phí 376 triệu đồng và 4 ha đất. Trong đó, trên lĩnh vực kinh tế có 12 mô hình, lĩnh vực Văn hoá xã hội có 12 mô hình, lĩnh vực xây dựng nông thôn mới có 5 mô hình, lĩnh vực QP-AN có 6 mô hình và lĩnh vực nhân đạo từ thiện có 3 mô hình. Từ phong trào Dân vận khéo, trong 3 năm đã vận động nhân dân hiến 80.000 m2 đất ở và đất nông nghệp, vận động tháo dỡ 1200 m tường rào, 248 m2 mái tôn, tham gia hơn 30 ngàn ngày công lao động xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được thực hiện sâu rộng, có hiệu quả cao. Hiệu quả từ phong trào thi đua Dân vận khéo trong 3 năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết đã đề ra, từng bước hoàn thành các tiêu chí để xã đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.

Đồng chí Lê Thị Hồng Hà – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Hà – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy xã Đại Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào thi đua, xây dựng và phát huy, nhân rộng các mô hình, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn.

Trao giấy khen của Đảng ủy xã Đại Sơn cho tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Đại Sơn đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2024.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt