UBKT Huyện ủy giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023

UBKT Huyện ủy Đô Lương vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Trần Văn Long – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBKT từ cấp huyện đến xã, thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và các văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và giải quyết đơn thư. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở đã kịp thời triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đề ra.

Ủy viên kiểm tra Huyện ủy đánh giá một số tồn tại, hạn chế ở cơ ở

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số nội dung như:  Mặc dù đã được hướng dẫn và góp ý cụ thể của Ủy viên UBKT Huyện ủy phụ trách, nhưng vẫn còn một số đơn vị việc xác định đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo theo quy định. Một số đơn vị trong chương trình xác định đúng đối tượng nhưng khi thực hiện lại quyết định sai và không rõ đối tượng.

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh – Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn thảo luận tại hội nghị

Nhìn chung, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chất lượng còn thấp. Chất lượng các quyết định, kế hoạch, đề cương, biên bản, báo cáo, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo. Quy trình thực hiện các cuộc giám sát, thành phần hội nghị triển khai và thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra không đảm bảo theo quy định. Nhiều đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã trao đổi, hướng dẫn một số nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đồng chí Trần Văn Long – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thúy Hằng

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Long – Chủ nhiệm UBKT đề nghị, cần bám sát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy, UBKT cấp ủy để triển khai thực hiện đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian theo kế hoạch. Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương trong từng tổ chức Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kết luận kiểm tra của cấp ủy, UBKT cấp ủy. Tập trung giải quyết tố cáo của đảng viên, công dân đối với các bộ, đảng viên kịp thời,  đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền. Thực hiện đảm bảo quy trình, nguyên tắc trong thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Thúy Hằng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt