Hội Phụ nữ huyện Đô Lương tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ cơ sở năm 2022

Sáng ngày 2/8, tại nhà văn hóa xã Yên Sơn, hội Phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai mạc tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho Cán bộ cơ sở năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện tới dự và triển khai một số chuyên đề trong nội dung chương trình tập huấn.

Các đại biểu tham dự. Ảnh Sỹ Bắc

Tham gia lớp tập huấn có 300 học viên là Chi hội trưởng, cán bộ Thường vụ hội phụ nữ 33 xã, thị trấn trong toàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, lớp tập huấn tổ chức quán triệt và học tập các chuyên đề bao gồm: Chuyên đề năm 2022 – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; Tác phẩm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Chuyên đề xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Chuyên đề nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Triển khai phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thái Thị Hiền – Chủ tịch Hội phụ nữ huyện khai mạc lớp tập huấn.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kì 2021 – 2026 và những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII. Hội thảo chuyên đề xây dựng chi hội phụ nữ vững mạnh và chương trình giao lưu Dân vũ giữa các học viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện triển khai một số chuyên đề của chương trình tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác, tích lũy những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.  Đây cũng là dịp để củng cố, trang bị thêm kiến thức kỹ năng cho cán bộ hội cơ sở, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cán bộ trong thực hiện hoạt động công tác hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt