Viettel Nghệ An triển khai thực hiện chợ 4.0 tại Đô Lương

Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh và thanh toán không dùng tiền mặt, bắt đầu từ giữa tháng 5/2022. Viettel Nghệ An đã triển khai thực hiện chợ 4.0 tại Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương. Bước đầu triển khai, việc trao đổi mua bán được thực hiện thanh toán qua dịch vụ Viettel MONEY đã cho thấy nhiều lợi ích, tiện dụng và an toàn.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt