Hiệu quả phong trào trồng cây xanh ở Đô Lương

  Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ phát động trồng  1 tỷ cây xanh đồng thời thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020- 2021, trong thời gian qua , UBND huyện và các xã thị trấn đã tổ chức trồng hàng chục ngàn cây xanh góp phần tạo cảnh quan môi trường, chống biến đổi khí hậu và đem lại hiệu quả thiết thực , được người dân đồng tình. Đặc biệt là tạo bóng mát trong mùa nắng nóng.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt