Đô Lương sôi nổi các hoạt động tháng công nhân

Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo số 77-TB/TW về tổ chức “Tháng Công nhân”, từ đó, hàng năm, lấy tháng 5 là tháng công nhân. Trong 10 năm qua, các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân ở huyện Đô Lương được tổ chức với nhiều hoạt động, thiết thực và ý nghĩa, tạo động lực thúc đẩy khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Năm nay – Tháng Công nhân được Liên đoàn lao động huyện và Công đoàn cơ sở thực sự chăm lo vật chất, thể hiện được sự nhân văn, giúp người lao động có thêm động lực, đoàn kết, sáng tạo cùng nhau vượt khó để phát triển.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt