UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đợt 1 tại xã Đặng Sơn

Chiều ngày 17/6, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đợt 1 tại xã Đặng Sơn. Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, xã Đặng Sơn đã phát huy mọi nguồn lực để tích cực xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Theo đó, năm 2020, tổng giá trị sản xuất đạt 236 tỷ đồng. Tổng số tiêu chí tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định đến hết tháng 3 năm 2021 là 10/15 tiêu chí.

Cùng với hỗ trợ xi măng của tỉnh và huyện, từ năm 2015 đến nay, toàn xã đã bê tông hóa 12,8 km đường giao thông nông thôn. Hiện nay trên  địa bàn toàn xã có 67 tuyến đường. Trong năm 2020 đã tiến hành cắm 14/67 biển hạn chế tải trọng. Toàn xã có hơn 2 km đường giao thông được trồng hoa và cây xanh bóng mát. Xã có 2 trạm bơm với công suất 4.400 m3/h, đảm bảo tưới tiêu cho 105 ha đất nông nghiệp. Năm 2020, xã có 87% hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 35%; 4/5 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, đạt tỷ lệ 80. Năm 2018, toàn xã có 32 hộ nghèo thì đến năm 2020, giảm xuống còn 27 hộ nghèo.

Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Đặng Sơn.

Xã có 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 2 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đảm bảo bền vững trở lên. Trường học và giáo dục đều đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo trên 65%. An ninh trật tự được đảm bảo, hệ thống chính trị đạt trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện đã chỉ rõ một số hạn chế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao như cơ sở hạ tầng cần được đầu tư thêm, tăng cường đầu tư các mô hình nông nghiệp. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã  Đặng Sơn tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó chú trọng huy động nguồn lực từ sức dân để việc  xây dựng nông thôn mới nâng cao có hiệu quả.

Thúy Hằng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt