Đô Lương: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đền chính Đền Quả Sơn

Được khởi công xây dựng từ tháng 1/2020, đến nay, đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạng mục Đền chính của Đền Quả Sơn, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Đền chính là một trong các hạng mục thuộc dự án bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp  di tích lịch sử quốc gia Đền Quả Sơn. Công trình Đền chính Tam tòa chính điện  gồm: Thượng Điện, Trung Điện và Hạ Điện với tổng diện tích sử dụng gần 300 m2. Hạng mục Đền chính có tổng kinh phí đầu tư xây dựng 10,4 tỉ đồng; nguồn kinh phí đầu tư xây dựng được trích từ ngân sách các cấp và nguồn xã hội hóa. Đến thời điểm này, công trình đã thi công xong phần móng, dựng và lợp các nhà Thượng, Trung và Hạ điện.

a1

Đến thời điểm này, công trình đã thi công xong phần móng, dựng và lợp các nhà Thượng, Trung và Hạ điện.

Đơn vị thi công đang lắp đặt điện, Ngao, Rồng Vuột, xây tường nhà phía sau và 2 bên, lát gạch nền và cửa gỗ ở phía trước. Ngoài ra, xã Bồi Sơn đã vận động các đơn vị, cá nhân có xe vận tải đổ đất làm mặt bằng khuôn viên cũng như việc xây dựng các hạng mục kế tiếp. Dự kiến, Đền chính của Đền Quả Sơn sẽ được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng trong dịp lễ giỗ của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang vào ngày 17/12 âm lịch năm nay.

12

Hạng mục Đền chính có tổng kinh phí đầu tư xây dựng 10,4 tỉ đồng

Đền Quả Sơn thuộc xã Bồi Sơn của huyện Đô Lương, nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của vua Lý Công Uẩn, người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, xây dựng  vùng Hoan Châu, nay là Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài việc đang chuẩn bị hoàn thành xây dựng Đền Chính, thời gian qua, một số hạng mục như Khu mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, Nghi Môn Ngoại, Bến đua thuyền đã được đầu tư nâng cấp. Đền chính Đền Quả Sơn hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân cả nước và xứng tầm với một trong những ngôi Đền lớn trong cả nước hiện nay./..

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt