Hội nghị: Ra Nghị quyết Lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp quốc phòng.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, ban thường vụ huyện ủy đã tổ hội nghị bất thường ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào  trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng.

Tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã thông qua nghị quyết của ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng.

dtap

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Hoàng Phi

Theo báo cáo của Ban chỉ huy quân sự và Công an huyện, hiện nay các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang  lợi dụng tôn giáo dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào nước ta. Một số phần tử phản động đã kích động nhân dân gây biểu tình bạo loạn  cướp chính quyền, làm mất ổn định chính trị nhiều nơi, trong đó có Đô Lương. Trước tình đó, theo chỉ thị của cấp trên, ban thường vụ đã triệu tập hội nghị bất thường ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào  trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng.

Trong đó, tập trung lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang địa phương lên sẵn sàng chiến đấu cao, lãnh đạo chuyển địa phương vào  trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng. Triển khai phòng tránh sơ tán, đánh trả tập kích hỏa lực của địch và phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn thực hiện lệnh thiết quân luật, giới nghiêm, sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống. Với phương châm “Kiên quyết, linh hoạt, chủ động, khôn khéo”, đập tan các cuộc  bạo loạn cướp chính quyền, giữ vững an chính trị, TTAT xã hội, chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang thời chiến. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, sẵn sàng tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu.

dtap2

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Phi

Các đồng chí trong BTV đã phát biểu tham mưu các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo Quốc phòng- An và trật tự ATXH trong tình trạng khẩn cấp về trạng thái quốc phòng. Đồng thời xây dựng kế hoạch cho các bộ phận liên quan triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện, giúp địa phương nhanh chóng chuyển vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng.

dtap1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban ngành làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về âm mưu thủ đoạn của các thế lực để nhân dân cảnh giác. Ảnh: Hoàng Phi

Kết luận hội nghị đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban ngành làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về âm mưu thủ đoạn của các thế lực để nhân dân cảnh giác. Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết đã đề ra bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu bố trí 4 tổ công tác đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội đảm bảo cho công tác sẵn sàng chiến đấu.

Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt