Thủ tục sao lục hồ sơ người có công.

Thủ tục sao lục hồ sơ người có công.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cá
nhân người có công làm đơn xin sao lục hồ sơ. Trong đơn nói rõ cần sao
lục loại giấy tờ gì, số lượng,… lý do sao lục. Đơn có xác nhận của
UBND xã.

* Bước 2: Cán bộ tiếp nhận đơn. kiểm tra đối chiếu với hồ sơ nếu đủ điều kiện thì cho đối tượng sao lục hồ sơ.

* Bước 3: (Nếu có)

– Trường hợp hồ sơ lưu ở huyện không đủ hoặc không có thì Phòng LĐTBXH xác nhận rõ đối tượng và đề nghị Sở LĐTBXH cho sao lục.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết)

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn xin sao lục hồ sơ

– Các loại hồ sơ cần sao lục

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện Bản sao hồ sơ người có công.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Nghị định 54/2006/N Đ-CP ngày 26/5/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt