Đ/C TRƯƠNG HỒNG PHÚC – BT HUYỆN ỦY TRAO HUY HIỆU ĐẢNG 65, 40, VÀ 30 NĂM TUỔI ĐẢNG CHO CÁC ĐẢNG VIÊN Ở LƯU SƠN.

Sáng ngày 7/7/2014, đ/c Trương Hồng Phúc-UV BCH tỉnh ủy, BT Huyện ủy Đô Lương đã về dự lễ và lễ trao huy Đảng 65, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại xã Lưu Sơn.

Đợt này, Đảng bộ xã Lưu sơn vinh dự có 4 Đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng các loại. Trong đó, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên là Phan Thị Vinh và Bùi Thế Chình.

 Đ/c Trương Hồng Phúc-UV BCH tỉnh ủy, BT Huyện ủy Đô Lương  gắn huy hiệu 65 tuổi đảng cho đảng viên Phan Thị Vinh

Đây là các đảng viên đã được bồi dưỡng, rèn luyện từ rất sớm. Các đảng viên đều nêu tính tiên phong gương mẫu, không ngừng rèn luyện phấn đấu và có nhiều công hiến cho cho Đất nước.

Đ/c Trương Hồng Phúc-UV BCH tỉnh ủy, BT Huyện ủy Đô Lương gắn huy hiệu 65 tuổi đảng cho đảng viên Bùi Thế Chình.

Được sự ủy quyền của thường vụ tỉnh ủy, thay mặt thường vụ huyện ủy Đô Lương, đ/c chí Trương Hồng Phúc đã trực tiếp gắn huy hiệu 65, 40 và 30 tuổi Đảng cho các đảng viên. Tại buổi lễ, đ/c Trương Hồng Phúc cũng đã phát biểu chúc mừng các đảng viên. Đối với 2 đảng viên là Phan Thị Vinh và Bùi Thế Chình do tuổi cao sức yếu đ/c Trương Hồng Phúc đã về gia đình trao huy hiệu cho các đảng viên.

HUY KHÔI – HOÀNG PHI
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt