Hội người cao tuổi xã Tràng Sơn tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế hội người cao tuổi

Sáng ngày 1/10/2015, Hội người cao tuổi xã Tràng Sơn đã tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế hội người cao tuổi và tổng kết công tác hội năm 2015.

%image_alt%
Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, hội người cao tuổi xã Tràng Sơn đã ôn lại truyền thống của hội người cao tuổi. Cách đây 25 năm, ngày 14 tháng 12 năm 1990, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 01 tháng 10 hàng năm làm ngày Quốc tế người cao tuổi, được ghi trong Nghị quyết 45/106. Đây là mốc son thể hiện quan điểm của thế giới về người cao tuổi. Ngày quốc tế người cao tuổi đầu tiên được tiến hành ngày 1/10/1991 nhằm nâng cao nhận thức, đánh giá cao những đóng góp người cao tuổi là tâm điểm của Chương trình Liên hiệp Quốc về người cao tuổi và các tổ chức bảo vệ người cao tuổi. Năm 1991, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đề ra chương trình hành động về người cao tuổi trong mười năm 1992 – 2001. Nghị quyết nêu “Những nguyên tắc về đạo lí của Liên Hợp Quốc đối với người cao tuổi” làm cơ sở cho các chương trình quốc tế, quốc gia về người cao tuổi.

%image_alt%
Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm

Phát huy truyền thống của Hội người cao tuổi, trong thời gian qua, nhất là trong năm 2015, Hội người cao tuổi xã Tràng Sơn đã không ngừng xây dựng hội vững mạnh, 13/13 xóm đều có chi hội hoạt động hiệu quả. Số hội viên đến nay có 1.180 người. Các tổ chức hội đều xây dựng qũy phụng dưỡng, trung bình qũy tại chi hội đạt 7,5 triệu đồng. Công tác chăm sóc người cao tuổi được quan tâm chu đáo như tổ chức mừng thọ, thăm hỏi khi ốm đau…Việc thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho các cụ từ 80 tuổi trở lên được tiến hành đúng theo qui định. Năm 2015 này, hội đã tu sửa 1 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức phối hợp cơ quan y tế khám mắt cho 100 cụ, trong đó có 4 cụ từ mù lòa đã sáng mắt trở lại.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc hội viên, Hội người cao tuổi xã Tràng Sơn còn tổ chức phát động hội viên sản xuất xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, toàn xã có khoảng 300 hội viên tham gia sản xuất. Cùng các hoạt động trên, hội người cao tuổi còn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Thông qua hoạt động của người cao tuổi Tràng Sơn đã khẳng định hội đã thực hiện tốt nhiều phong trào nêu gương sáng. Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Ngọc Phương
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt