Đô Lương thả gần 400 ha cá vụ 3

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất vụ Đông, bà con nông dân huyện Đô Lương đã triển khai thả gần 400 ha cá vụ 3 trên đất hai lúa ngập nước. Việc chăn thả cá vụ 3 năm nay diễn ra tương đối thuận lợi do có lượng mưa lớn.

Hiện nay, việc thả cá vụ 3 của bà con nông dân đã cơ bản ổn định, các xã có diện tích nuôi cá vụ 3 lớn như: Thị Trấn 40 ha, Lạc Sơn 30 ha, Tân Sơn, Thịnh Sơn mỗi xã gần 30 ha và các xã khác mỗi xã có khoảng 4-7 ha nuôi cá vụ 3. Rút kinh nghiệm nuôi cá vụ 3 từ các năm trước, bà con nông dân các xã đã đắp bờ giữ nước chuẩn bị hệ thống lưới để giăng khi có mưa lớn xảy ra.

%image_alt%
Bà con nông dân Đô Lương chăn thả cá vụ 3

Việc chăn thả cá vụ 3 trong những năm qua đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho bà con nông dân, bình quân mỗi ha nuôi cá cho thu nhập 30 tiệu đồng/ha trong vòng 3 tháng. Ngoài việc nâng cao thu nhập, còn có tác dụng sục bùn cho đồng ruộng tạo thuận lợi cho việc gieo cấy lúa đạt năng suất cao.

%image_alt%
Việc chăn thả cá vụ 3 trong đem lại nguồn thu nhập lớn
cho bà con nông dân

Do diễn biến thời tiết diễn ra phức tạp, có khả năng mưa lớn nên nhiều bà con nông dân đang đầu tư nâng cấp hệ thống bờ vùng, bờ thửa và khơi thông hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, việc nuôi cá vụ 3 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có mưa lụt xảy ra.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt