BCĐ xây dựng Nông thôn mới làm việc với xã Bắc Sơn và tiến độ xây dựng NTM.

 Sáng ngày 24/9/2014, BCĐ nông thôn mới huyện đã có buổi làm việc với xã Bắc Sơn về tiến độ xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện và các thành viên BCĐ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Bắc Sơn đã báo cáo kết quả việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới, đến tháng 9/2014, xã Bắc Sơn đã hoàn thành 7/19 tiêu chí. Hiện nay đang phấn đấu và đạt thêm 3 tiêu chí trong năm 2014. Về công tác giáo dục, công tác văn hóa, y tế và hệ thống tổ chức chính trị – xã hội. Hiện nay, xã Bắc Sơn đang tập trung xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng và sản xuất vụ Đông.

%image_alt%

Theo kế hoạch đề ra, đợt này xã Bắc Sơn đào đắp 94.000 m3 đất và đào đắp 60 km đường kênh mương nội đồng, lắp đặt 1.600 cống. Đến ngày 24/9/2014, đã đào đắp được 50.000 m3 và lắp đặt 400 cống tưới tiêu, phấn đấu đến 30/10 sẽ hoàn thành việc giao đất cho hộ nông dân; Về công tác "Dồn điền đổi thửa"; về sản xuất cậy vụ Đông, đến nay bà con nông dân xã Bắc Sơn đã gieo trồng được 50/100 ha cây vụ Đông, chủ yếu là giống Ngô NK66, NK6326 và giống Lạc TB25. Tại buổi làm việc, các thành viên BC Đ đã có nhiều ý kiến đánh giá, kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã Bắc Sơn. Đồng thời nêu rõ những mặt còn tồn tại trong việc chỉ đạo thực hiện. Kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện đã nêu rõ những kết quả đã đạt được đó là cấp ủy, chính quyền xã Bắc Sơn đã bám sát chỉ tiêu của cấp trên để tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM; các ban ngành đã có sự quan tâm thực hiện việc xây dựng nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Bộ mặt nông thôn ở xã Bắc Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Cơ sở , vật chất trường học, thiết chế văn hóa và công sở đã được quan tâm, đầu tư. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại đó là: Công tác chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới chưa quyết liệt, 1 số chỉ tiêu đạt còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, các công trình phúc lợi, vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, đ/c Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện yêu cầu xã Bắc Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công, đóng góp kinh phí xây dựng Nông thôn mới; Cấp ủy, chính quyền tập trung rà soát các chỉ tiêu đạt và chưa đạt, đồng thời xây dựng lộ trình phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại; Huy động nhân dân thực hiện tốt đợt ra quân làm giao thông thủy lợi để phục vụ cho sản xuất có hiệu quả.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt