BCH Huyện ủy: Sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2014.

Ngày 14/4/2014, BCH Huyện ủy Đô lương tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý 2/2014. Đ/c Trương Hồng Phúc-BT huyện ủy, đ/c Lê Minh Giang -PBT TT huyện ủy, đ/c Nguyễn Tất Thành -PBT, CT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Về KT, đã hoàn thành gieo trồng trên 10.000 ha cây trồng vụ xuân các loại. Trong đó đạt 7.800 ha, lạc 1.100 ha, ngô trên 800 ha… Phát động tết trồng cây đầu Xuân và đã trồng được gần 200.000 cây ăn quả, cây phân tán và trên 25 ha rừng nguyên liệu. Tổ chức phát động lễ ra quân XD NTM và tập trung tiếp nhận 4000 tấn xi măng phân bổ cho 13 xã đầu tư hỗ trợ làm đường GTNT. Chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thị trấn. Thẩm định báo cáo Kinh tế, hồ sơ kỹ thuật 11 công trình thuộc thẩm quyền UBND huyện phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 21 tỷ đồng.


Tập trung chỉ đạo tốt công tác thu ngân sách, kết quả thu được 27,2 tỷ đồng-đạt gần 36% KH. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất cấp huyện giai đoạn từ 2011-2015. Tiếp nhận trên 1.100 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Tổ chức trao 5 làng, 5 cơ quan và 15 dòng họ đạt các danh hiệu VH năm 2013. Triển khai quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Kiện toàn bộ máy cán bộ cấp huyện và các đơn vị có biến động . Chuẩn bị tốt các nội dung ĐH MTTQVN. Khai giảng lớp trung cấp LLCT gồm 82 học viên. Kết nạp 86 Đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức 63 đ/c. Tặng huy hiệu Đảng các loại cho 161 đ/c và trao quyết định công nhận người hoạt động CM trước tháng 8/1945cho 41 đ/c. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tích vẫn còn 1 số tồn tại cần tập trung chỉ đạo khắc phục. Như: Công tác chỉ đạo Sản xuất vụ Xuân thiếu quyết liệt nên diện tích 1 sô cây trồng không đạt. Công tác thu hồi đất, GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Tỷ lệ vi phạm chính sách DS-KHHGĐ còn cao, ô nhiễm môi trường chậm giải quyết.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy  kết luận hội nghị.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và định hướng nhiệm vụ quý II/ 2014, gồm: Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Xuân, công tác PCCCR. Tăng cường đôn đốc đẩy nhanh tiến động thi công các công trình dự án xây dựng, công tác dồn điền đổi thửa, rà soát các chỉ tiêu NTM và tiến độ cấp đổi GCNQSD đất. Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng đê Cầu Dâu, đưa vào sử dụng bãi rác Hồng sơn… Tiếp tục khắc phục tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu các mục tiêu nhiêm vụ 6 tháng đầu năm 2014.

Huy Khôi
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt