Đ/c Trương Hồng Phúc – BT huyện uỷ kiểm tra sản xuất vụ Đông tại các xã Lưu Sơn và Xuân Sơn

Sáng ngày 4/10/2012, Đ/c Trương Hồng Phúc – BT huyện uỷ, CT HĐND huyện kiểm tra sản xuất vụ Đông tại các xã Lưu Sơn và Xuân Sơn.

Đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, BT huyện uỷ kiểm tra tiến độ sản xuất vụ đông tại xã Lưu Sơn


Tại xã Lưu Sơn đến ngày 4/10 đã trồng được trên 75 ha cây vụ đông các loại như: Đậu cô ve, Bầu, Bí, Dưa chuột và mướp đắng. Hiện nay bà con nông dân đang tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng cây vụ đông theo kế hoạch đề ra và tập trung chăm bón các loại cây đã gieo trồng. Qua kiểm tra cho thấy Lưu Sơn là đơn vị tổ chức tốt việc sản xuất cây vụ đông trên đất 2 lúa, trong đó đã tập trung chuyển đổi sang trồng các loại cây màu cho thu nhập cao như: Đậu, bầu lấy ngọn, bầu lấy quả giảm diện tích trồng Ngô trên đất 2 lúa. Sau khi khép kín diện tích trồng màu vụ đông trên đất 2 lúa xã lưu Sơn sẽ chuyển sang trồng 70 ha Ngô trên đất bãi.


Qua buổi kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông đ/c Trương Hồng phúc – BT huyện uỷ, CT HĐND huyện đánh giá cao vai trò chỉ đạo sản xuất vụ đông của cấp uỷ, chính quyền và sự nỗ lực của bà con nông dân đẻ tao ra sản phẩm hàng hoá nâng cao thu nhập.


 

Đến ngày 4/10/2012 xã Xuân Sơn đã gieo trồng 40 ha Ngô trên đất 2 lúa


Cùng ngày đ/c Trương Hồng Phúc đã về xã Xuân Sơn kiểm tra tiến độ sản xuất vụ đông và thăm các mô hình trang trại. Đến thời điểm này bà con nông dân xã Xuân Sơn đã gieo trồng được 40 ha Ngô trên đất 2 lúa và triển khai trồng 8 ha Ớt cay.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt