Công an huyện và Điện lực Đô Lương ký kết phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Điện

Công an huyện và Điện lực huyên Đô Lương vừa tổ chức lễ ký kết phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hề thống điện trên địa bàn Đô Lương.


Hiện nay điện lực Đô Lương đang quản lý Hệ thống lưới điện 10 và 35 KWA với 179 km, dung lượng 41.000 KWA, 133 trạm phân phối điện và đường hạ thế 700 Km của 26 xã thị với 40.000 khách hàng.


Tuy nhiên trong thời gian qua, tại các địa phương diễn ra nhiều trường hợp ăn cắp điện sinh hoạt với số lượng lớn, mặt khác do hệ thống điện nông thôn sau khi bàn giao xuống cấp nghiêm trọng đã gây ra thất thoát điện năng lớn với tỷ lệ 20,6 %. Để ngăn chặn tình trạng Ăn cắp điện, cắt trộm đường dây và các thiết bị điện, Điên lực Đô Lương thống nhất ký kết quy chế phối hợp tăng cường các biện pháp quản lý, phát hiện điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp vị phạm.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt