Đô Lương: Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân

Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Đô Lương luôn phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân. 

Chúng tôi có mặt trên con đường vừa mới khởi công xây dựng ở xã Yên Sơn với chiều dài 2,2 km đi qua 4 xóm Yên Khánh, Yên Tân, Yên Trung và Yên Thịnh với tổng số vốn trên 1,7 tỷ đồng. Con đường được xây dựng từ năm 1994 đến nay đã xuống cấp nên việc cải tạo lại con đường là mong mỏi của bà con nhân dân nơi đây. Khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, ban công tác mặt trận của các xóm đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí để làm đường.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên việc thi công tuyến đường diễn ra thuận lợi, qua đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân. Ông Thái Ngô Hợi-xóm trưởng xóm Yên Tân-Yên Sơn hồ hởi cho biết: “Thấy được lợi ích của làm đường nên nhân dân ở đây đã góp công góp sức cùng nhau xây dựng con đường cho khang trang, sạch đẹp. Cùng với việc xây dựng lại đường làng, ngõ xóm theo tiêu chí nông thôn mới chúng tôi cũng đang vận động bà con nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư.”

Nhân dân Đô Lương chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn

Trong những năm qua, công tác xây dựng, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm được UBMTQ huyện Đô Lương chú trọng thực hiện thông qua các phong trào, các cuộc vận động. Hằng năm, UBMTTQ huyện cùng mặt trận các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo”, huyện Đô Lương đã vận động được 9,5 tỷ đồng làm mới và sửa chữa 387 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 2,3 tỷ đồng cho gần 2.300 lượt hộ nghèo mua giống cây con phát triển kinh tế, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường. Kết quả từ các phong trào đã góp phần tích cực trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống của nhân dân, đem lại cuộc sống hòa thuận trong gia đình và thắt chặt thêm mối quan hệ cộng đồng, làng xóm. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cho các khối, xóm xây dựng các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, sân chơi thể thao tạo nơi vui chơi, sinh hoạt cho nhân dân.

Để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, huyện Đô Lương đã triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến tận 33 xã, thị. Trong 9 tháng đầu năm 2011, nhân dân đã cung cấp 310 nguồn tin, 153 đối tượng được điều tra, làm rõ. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân được tổ chức thường xuyên đã tạo điều kiện cho cử tri được trao đổi, kiến nghị những tâm tư, nguyện vọng của mình với Đảng và Nhà nước. Những vấn đề vướng mắc liên quan đến đời sống xã hội được tháo gỡ, giải quyết góp nhiều phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Thị Trấn Đô Lương rộn ràng không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Ông Lê Văn Hán-Chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Đô Lương cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn huyện Đô Lương có 144/366 khu dân cư văn hóa, gần 40.000 gia đình, 95 dòng họ, 53 làng đạt danh hiệu văn hóa. Để thực hiện các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hằng năm chúng tôi đều phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh…lồng ghép thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả của các cuộc vận động, phong trào đã thực sự làm thay đổi bộ mặt đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân.”

Những ngày này, đi trên các nẻo đường ở Đô Lương đều rợp màu cờ chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tin tưởng rằng, với kết quả đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Đảng bộ và nhân dân Đô Lương sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát triển, góp phần xây dựng Đô Lương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Doãn Hòa
                                                                                                                                             
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt