Huyện Đoàn Đô Lương tổ chức cổ động tuyên truyền cho ngày bầu cử

Cùng với cử tri cả nước đang hướng về ngày bầu cử,  huyện đoàn Đô lương phối hợp với TTVH tổ chức diễu hành cổ động tuyên truyền công tác bầu cử trên địa bàn  toàn huyện.

Hơn 300 CB Đoàn viên thanh niên thuộc 33 cơ sở Đoàn của huyện Đô Lương trong sắc màu áo xanh tình nguyện, với cờ băng rôn khẩu hiệu đã có mặt trên tất các trục đường và khu dân cư toàn huyện để tuyên truyền cổ động  ý nghĩa của cụôc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016".

Nội dung tuyên truyền về ngày hội lớn, luật bầu cử, các hoạt động bầu cử, giới thiệu danh sách, tiểu sử người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri khi tham gia bầu cử, thông qua hình thức cổ động trực quan như: cờ, khẩu hiệu, băng rôn  và loa truyền thanh.

Các đoàn viên diễu hành cổ động cho lễ bầu cử trên các con đường


Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm giúp đoàn viên, thanh niên nắm rõ từng bước trong công tác bầu cử, vai trò trách nhiệm của mỗi ĐVTN trong việc tuyên truyền ý nghĩa cũng như luật bầu cử đến tân nhân dân. Để mỗi đoàn viên, thanh niên thực sự là  một cử tri gương mẫu,  một tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền, vận động, phục vụ bầu cử  và góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng về ngày bầu cử 22/5/2011 của huyện Đô Lương đã và đang góp phần tạo nên một không khí thi đua sôi nổi và tưng bừng của ngày hội.

Huy Khôi
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt