Hiệu quả quỹ vì người nghèo ở Đô Lương

Ba tháng đầu năm 2010 huyện Đô lương có 70 ngôi nhà được xây dựng mới cho các hộ nghèo. Trước đó  năm 2009, các Doanh nghiệp đã ủng hộ xây dựng 140 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền là 2 tỷ 160 triệu đồng. Riêng quỹ vì người nghèo đạt trên 1,4 tỷ đồng. Với số tiền vận động này, cùng với sự hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của tỉnh.

Năm 2009 huyện Đô lương đã giải ngân hỗ trợ, giúp đỡ cho 958 hộ nghèo để đầu tư phát triển sản xuất với số tiền là 1 tỷ 631 triệu đồng; Hỗ trợ cho 736 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn 115 triệu đồng; Hỗ trợ 75 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo gặp rủi ro hoạn nạn, tu sửa nhà cửa và nhiều chương trình hỗ trợ khác. Qua khảo sát đã có 325 hộ được vay vốn từ nguồn quỹ vì người nghèo đã mua được 325 con trâu, bò, hàng ngàn con lợn, các loại giống cây trồng để phát triển sản xuất. Điển hình như hộ gia đình Nguyễn Thị Hường ở xóm Hòa Phú- Hiến Sơn – Đô Lương. Từ năm 2008 trở về trước còn là hộ nghèo, đến năm 2009 chị đã thoát nghèo và vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định.

Căn nhà tình nghĩa mới hoàn thành


Thông qua cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo của huyện Đô Lương đã phát huy tốt truyền thống tương thân tương ái của mọi tầng lớp nhân dân. Công tác quản lý sử dụng quỹ được công khai, dân chủ, đúng mục đích, hiệu quả, tạo niềm tin để các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ. Ủy ban MTTQ các cấp và các ban vận động đã nêu cao tinh thần để vận động nhân dân đóng góp.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa


Có thể nói trong năm qua từ quỹ vì người nghèo của huyện Đô lương đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp cho hàng ngàn hộ thoát nghèo ổn đình cuộc sống. Tuy nhiên hiện nay toàn huyện vẫn còn hơn 9,53% hộ nghèo, trong đó đang còn hơn 300 hộ nghèo rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để xây dựng mới bảo đảm cuộc sống sinh hoạt bình thường. Năm 2010 huyện Đô Lương phấn đấu ủng hộ “ quỹ vì người nghèo” 1,5 tỷ đồng để xây dựng mới nhà tình nghĩa, ủng hộ các hộ nghèo có vốn làm ăn vươn lên thoát nghèo.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa


Hiệu quả của việc xây dựng, ủng hộ quỹ vì người nghèo đã được thể hiện rõ nét. Thông qua việc hỗ trợ vốn cho người nghèo đã từng bước góp phần vào việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước ta. Hơn bao giờ hết, mỗi cá nhân, tập thể, đơn vị, Doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để chung tay giúp đỡ cho người nghèo ở Đô lương thoát khỏi nghèo khổ, ổn  định cuộc sống lâu dài.

 

Đài Đô Lương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt