Chuẩn nghèo mới gần gấp đôi mức hiện hành

        (Dân trí) – Chuẩn nghèo mới đối với khu vực nông thôn là những hộ có thu nhập bình quân ở mức 350.000 đồng/người/tháng (dưới 4.200.000 đồng/người/năm), còn với thành thị là mức 450.000 đồng/người/tháng (dưới 5.400.000 đồng/người/năm).

%image_alt%
Người dân ngoại thành Hà Nội bán những sản phẩm gia đình trồng được để có thêm thu nhập.
 

        Đó là nội dung chính trong Dự thảo Quyết định Ban hành chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015 mà Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội vừa chính thức công bố.

        Điểm đặc biệt của Dự thảo lần này là khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 10% trở lên, Chính phủ sẽ xem xét, điều chỉnh chuẩn nghèo cho phù hợp (thay vì theo định kỳ như hiện nay).

        Ngay khi chuẩn nghèo mới được thông qua, Chính phủ sẽ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015.

        Như vậy, mức chuẩn nghèo mới do Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cao gần gấp đôi mức hiện hành (200.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn; 260.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị) và cao hơn mức đề xuất trước đây (300.000 đồng/tháng khu vực nông thôn, 390.000 đồng/tháng khu vực thành thị).

       Dự thảo cũng chỉ rõ, song song với việc tăng chuẩn nghèo chung, một số địa phương cũng quy định chuẩn nghèo cho phù hợp với thực tế địa phương.

       Theo Bộ LĐ-TB-XH, tỷ lệ hộ nghèo cả nước hiện ở mức 13%. Nếu chuẩn nghèo mới được thông qua, tỷ lệ hộ nghèo sẽ tương đương với con số trên 20%.

UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo của Hà Nội giai đoạn 2009 – 2013.

Theo đó, những hộ thu nhập dưới 500.000 đồng/người/tháng tại khu vực thành thị thì coi là hộ nghèo. Tương tự nếu thu nhập dưới 330.000 đồng/người/tháng tại khu vực nông thôn cũng được coi là hộ nghèo.

Về chuẩn cận nghèo mới, đối với khu vực thành thị là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đến 650.000 đồng/người/tháng. Với khu vực nông thôn là những hộ có mức thu nhập từ 330.000 đồng đến 430.000 đồng/người/tháng.

P. Thanh

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt