Ban thường vụ Huyện ủy duyệt  nội dung tổ chức Đại hội Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018- 2023

 

Chiều ngày 18/4, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức Đại hội Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2020.

3

Lãnh đạo hội nông dân báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội

Đại hội đại biểu hội nông dân huyện sẽ được tổ chức vào tháng 5/2018, đến nay BTV Hội nông dân huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị : Dự thảo báo cáo, đề án nhân sự, lấy ý kiến góp ý, chỉnh sửa bổ sung báo cáo chính trị, xây dựng nội quy đại hội và các vấn đề liên quan.

2

Đồng chí Lê Minh Giang – PBT Thường trực – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu hội nông dân nêu rõ những kết quả trong nhiệm kỳ qua bằng số liệu cụ thể

Trong quá trình tổ chức đại hội, sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng gồm: Giao lưu đối thoại với các đại biểu tham dự đại hội, tổ chức trưng bày sản phẩm, các đặc sản của nông dân Đô Lương. Các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy đã cho ý kiến để hội nông dân bổ sung hoàn chỉnh các vấn đề liên quan như.: Nội quy, nội dung báo cáo súc tích, số liệu cụ thể.

1

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu BTV Hội nông dân huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp để chuẩn bị tốt cho Đại hội

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện  đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội của hội nông dân huyện. Đồng thời yêu cầu Hội nông dân huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo quy chế, báo cáo chính trị trình Đại hội, công tác nhân sự và công tác tổ chức, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo đại hội Hội nông dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt