Đô Lương tổ chức tổng kết xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và ký kết thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng

Chiều ngày 10/1, huyện Đô Lương tổ chức tổng kết xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu và ký kết thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng. Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

a2

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2017, ban chỉ đạo xây dựng cơ sở Đô Lương đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt các chủ trương về phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố Quốc phòng – An ninh; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

a1

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân Sự khai mạc hội nghị

Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 9 xã. Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, điều tra làm rõ 63 vụ, 118 đối tượng. Kết quả có 16/33 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm vụ năm 2018, tập trung tăng cường lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và giữ vững ổn định tình hình.

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố Quốc phòng, An ninh. Thực hiện tốt các vấn đề Văn hóa – Xã hội, xây dựng 33 xã, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, cụm An toàn làm chủ – Sẵn sàng chiến đấu.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các ban ngành và tổ chức đã ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng năm 2018.

a4

Các đồng chí lãnh đạo ký kết thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng năm 2018. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự yêu cầu các cơ quan đơn vị, các ban ngành liên quan và các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt