Ông Trần Văn Dung, xóm 3, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương làm giàu từ nghề nuôi ong

Từ nghề nuôi ong đã giúp gia đình ông Trần Văn Dung ở xóm 3, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương thành công trong việc phát triển nghề nuôi ong  đem lại thu nhập cao cho gia đình và làm giàu chính đáng. Ngoài ra ông còn giúp đỡ nhiều hộ dân khác phát triển nghề nuôi ong bằng việc tư vấn, hướng dẫn nghề nuôi ong cho hàng trăm gia đình. Việc phát triển nghề nuôi ong cũng là một hướng xóa đói giảm nghèo cho người nông dân một cách bền vững đồng thời góp phần cải thiện môi trường và sử dụng nguồn thức ăn từ mật hoa dư thừa của các loại cây.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt