Đô Lương: Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho đối tượng 4, lớp thứ nhất năm 2024

Sáng 17/6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Đô Lương tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 4, lớp thứ nhất năm 2024. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Thượng tá Thái Khắc Phú – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng- An ninh huyện, Thượng tá Hoàng Đức Hào – Phó Trưởng Công an huyện, Nguyễn Xuân Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 4, lớp thứ nhất năm 2024 huyện Đô Lương có 80 học viên là giáo viên thuộc 20 trường học khối THCS trên địa bàn toàn huyện. Trong 4 ngày, các học viên được bồi dưỡng kiến thức 9 chuyên đề về công tác Quốc phòng- An ninh như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, An ninh. Quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng, An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ An ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý của nhà nước về ANTT.

Thượng tá Thái Khắc Phú – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP-AN huyện phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

Thượng tá Hoàng Đức Hào – Phó Trưởng Công an huyện truyền đạt các nội dung bồi dưỡng. Ảnh: Huy Khôi

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn huyện nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Nâng cao nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết thúc khóa học, các học viên tham gia viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4.

                                                                                      Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt