Đại hội Hội Luật gia Cơ quan Chính quyền huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Sáng ngày 7/6/2023, Hội Luật gia Cơ quan Chính quyền huyện đã tiến hành Đại hội Hội nhiệm kỳ 2024 – 2029, tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đăng Hồng – Đại diện Cơ quan chính quyền huyện.

Toàn cảnh hội nghị
Các đại biểu tham dự
Đồng chí Trần Thị Thu Hiền – Trưởng ban pháp chế HĐND huyện khai mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác Hội Luật gia cơ quan chính quyền huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029; báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Hội Luật gia cơ quan chính quyền huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Luật gia đạt được những kết quả nhất định trong Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại mỗi đơn vị; Hội Luật gia tích cực, chủ động tham gia xây dựng pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, giải thích pháp luật thông qua thực hiện nhiệm vụ của các hội viên.

Ông Nguyễn Xuân Mai – Phó trưởng phòng tư pháp huyện báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận từ các hội viên, các ý kiến tham luận đều thống nhất với các báo cáo trình bày tại Đại hội và đề ra những giải pháp để Hội luật gia thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Hồng ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Luật gia trong thời qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế về hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 như: Chi hội còn thiếu tính chủ động trong thực hiện công tác của Hội Luật gia, việc tuyên truyền pháp luật chưa được thường xuyên… Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, hoạt động của Hội Luật gia Cơ quan chính quyền huyện cần bám sát Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; phối hợp đồng bộ giữa các ngành Tư pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật; Đổi mới phương thức tuyên truyền phổ biến và tư vấn pháp luật; chú trọng công tác phát triển hội viên phù hợp với tình hình hiện tại…

Đồng chí Nguyễn Đăng Hồng – Đại diện cơ quan Chính quyền huyện phát biểu tại đại hội

Trên cơ sở những ý kiến tham luận và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ tới Hội Luật gia Cơ quan chính quyền huyện quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029 đề ra, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân; cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Ban chấp hành hội Luật gia Cơ quan chính quyền huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Luật gia Cơ quan chính quyền huyện, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 3 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội hội luật gia cấp trên trong thời gian tới.

Hoàng Phi.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt