Hội nghị đối thoại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Hòa Sơn- Đô Lương

Sáng ngày 8/1, tại UBND xã Hòa Sơn đã diễn ra hội nghị đối thoại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Hòa Sơn thuộc dự án: “Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn km0- km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi- Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An”. Đồng chí Trần Văn Hiến- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại ông Nguyễn Khắc Học thay mặt cho bà Đinh Thị Ái là chủ hộ có diện tích đất liên quan đến giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 7 đã cho rằng việc đền bù 3 triệu đồng/1m2 là thấp. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị cần xem xét lại diện tích đất tăng thêm của gia đình bà Đinh Thị Ái.

Cán bộ địa chính xã báo cáo tình hình.

Trả lời nội dung này, các thành phần về dự đã nêu rõ việc đền bù 3 triệu đồng/m2 là thực hiện theo đúng quy định. Về nguồn gốc đất của bà Ái có từ năm 1978, đã được UBND huyện Đô Lương cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1996 với diện tích 1093m2. Năm 2002, theo bản đồ và hồ sơ địa chính thửa đất số 50, tờ bản đồ 13, diện tích đất 2293,9m2, phần diện tích chênh lệch tăng so với bản đồ 299 chỉnh lý là 1200,9m2.

Bí thư xã Hòa Sơn phát biểu tại hội nghị.

Việc tăng thêm này do lấn đất, theo hồ sơ phần diện tích tăng lên thuộc đất do Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đô Lương quản lý. Bên cạnh đó, hộ bà Đinh Thị Ái không trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Trần Văn Hiến- Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Huy Khôi

Tại hội nghị đồng chí Trần Văn Hiến- Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể xã Hòa Sơn tiếp tục tuyên truyền vận động ông Nguyễn Khắc Học chấp hành việc đền bù để bàn giao mặt bằng trước ngày 20/1/2024.

Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt