Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023

Sáng ngày 21/10, tại xã Tràng Sơn, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong năm 2023 cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy các xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Đông Sơn và Tràng Sơn.

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Ngọc Phương

Nội dung tập huấn tập trung quán triệt một số nội dung trọng tâm các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gồm 5 chuyên đề: Chuyên đề 1, hướng dẫn cách xác định nội dung, đối tượng trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; Chuyên đề 2, quy trình và các mẫu văn bản thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát; Chuyên đề 3, thi hành kỷ luật trong Đảng. Chuyên đề 4, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Chuyên đề 5, kiểm tra công tác thu – chi, sử dụng tài chính Đảng.

Cán bộ tham dự lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về những quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; trang bị những kỹ năng nghiệp vụ xử lý tình huống có thể phát sinh trong thực tiễn về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở.

Đồng chí Trần Văn Long- Ủy viên Ban Thường vụ- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy truyền đạt Chuyên đề 1.

Sau lớp tập huấn này tại xã Tràng Sơn, UBKT Huyện ủy sẽ tiếp tục tổ chức 3 lớp tập huấn với nội dung như trên cho các xã còn lại và các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

                                                                                 Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt