UBND huyện Đô Lương hội nghị triển khai kế hoạch ra quân làm giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2023

Sáng 9/10, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ra quân làm giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện các phòng, ngành cấp huyện và 33 xã, thị trấn. Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Ngọc Thuận- Trưởng phòng NN&PTNT chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự

Xác định tầm quan trọng của công tác giao thông thủy lợi đối với sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân, hàng năm huyện Đô Lương đã tập trung đầu tư hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để cải tạo, nâng cấp và làm mới hệ thống giao thông thủy lợi trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thông đi lại của nhân dân, hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Năm nay, chiến dịch làm giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Huy Khôi

Theo kế hoạch, chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2023 của huyện Đô Lương được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai thực hiện từ ngày 16/10 đến ngày 25/11/2023. Giai đoạn 2 từ ngày 26/11/2023 đến ngày 31/12/2023.

Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo kế hoạch ra quân làm GTTL năm 2023
Các ý kiến tham luận tại hội nghị

Các nhiệm vụ tập trung: phát quang cây cối, bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường và nạo vét kênh mương dọc đường làng ngõ xóm. Nạo vét các tuyến kênh mương thuộc xã và huyện quản lý trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của xã mình. Xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình ách yếu, các công trình bị hư hỏng do thiên tai gây ra. Đổ sỏi đường giao thông đồng ruộng. Đào đắp bờ vùng, bờ thửa. Nạo vét kênh mương tưới tiêu nội đồng phục vụ sản xuất năm 2024. Dự kiến toàn huyện sẽ tổ chức huy động  gần 92.000 ngày công lao động.  Phát quang gần 243.000 m2 cây cối, bụi rậm. Đắp bờ vùng, bờ thửa 19.974 m3 bùn, đất.   

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ngành cấp huyện, các xã, thị trấn trong toàn huyện tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức đồng loạt và hiệu quả việc làm giao thông thủy lợi, giao thông nông thôn, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, khắc phục hậu quả sau mưa lũ gây ra. Đảm bảo việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, giao thông đi lại và phục vụ sản xuất của nhân dân.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt