UBND huyện Đô Lương tổ chức hội nghị giao ban khối Nông Lâm nghiệp, Tài nguyên môi trường tháng 7/2023

Chiều ngày 13/7, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị giao ban khối Nông Lâm nghiệp, Tài nguyên, Môi trường tháng 7/2023. Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực Nông lâm nghiệp, Tài nguyên, Môi trường trong  tháng 6/2023, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và những tháng tiếp theo.

Phòng NN&PTNT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thúy Hằng

Trong tháng 6, các ngành khối Nông Lâm nghiệp, Tài nguyên, Môi trường đã  tập trung thực hiện được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến ngày 30/6, toàn huyện đã gieo được 7.900 ha lúa. Chỉ đạo rà soát các xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã, chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP để hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn các xã đăng ký về đích NTM nâng cao. Tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn.  Đến nay đã tiếp nhận 4.311 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bố trí lực lượng luân phiên thực hiện chế độ thường trực sẵn sàng tham gia nhiệm vụ phòng chữa cháy rừng. Trên lĩnh vực Nông nghiệp, trồng rừng tập trung đạt 80% kế hoạch. Tập trung  tổ chức cấp nước tưới cho cây trồng.

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các ngành trong khối trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tập trung rà soát, tiếp tục làm tốt công tác tài nguyên môi trường, công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các công trình trọng điểm,  công tác chăm sóc và bảo vệ rừng, tăng cường chỉ đạo các xã sản xuất vụ Hè Thu tiết kiệm nước.

Thúy Hằng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt