Đoàn liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra bếp ăn bán trú các trường học

Sáng ngày 25/4, Đoàn liên ngành kiểm tra An toàn VSTP huyện Đô Lương đã tiến hành kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú tại các trường: mầm non Đà Sơn và mầm non Thị Trấn.

Nhân viên y tế tiến hành test lấy mẫu tại trường mầm non Đà Sơn

Qua kiểm tra, cơ bản các trường học đã thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên liệu đầu vào được các trường hợp đồng chặt chẽ với cơ sở cung cấp thực phẩm, một số nguyên liệu như rau được nhà trường trồng ngay trong khuôn viên để đảm bảo thực phẩm sạch.

Cơ bản các nguyên liệu được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Các mẫu ăn được lưu trữ hằng ngày theo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một số bảng biểu chưa được gắn lên đúng quy định.

Đoàn liên ngành kiểm tra tại bếp ăn bán trú trường mầm non Thị Trấn. Ảnh Thúy Hằng

Đoàn đã tiến hành nhắc nhở đối với những trường hợp chưa thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong thời gian tiếp theo, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm bán trú trường học trên địa bàn huyện, từ đó, nâng cao chất lượng dinh dưỡng, đảm bảo bếp ăn bán trú an toàn cho trẻ.

Thúy Hằng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt