UBND huyện Đô Lương: Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

Sáng ngày 16/12, tại khách sạn Anh Thanh Đô, UBND, Phòng LĐTBXH huyện Đô Lương đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 300 học viên là lãnh đạo UBND, cán bộ chính sách, Chủ tịch Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 33 xã, thị trấn trong toàn huyện. Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được cán bộ, chuyên viên Sở LĐTBXH tỉnh, Phòng LĐTBXH huyện triển khai học tập 2 chuyên đề gồm: Các chính sách về giáo dục nghề nghiệp, các quan điểm, chủ trương, chính sách về giáo dục nghề nghiệp. Đánh giá kết quả các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương trong thời gian qua, điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy chuyên viên phòng giáo dục nghề nghiệp- Sở LĐTB&XH tỉnh trao đổi nghiệp vụ.

Mục tiêu  của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Sỹ Bắc

Vì vậy thông qua lớp tập huấn nhằm làm tốt công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt