UBMTTQ huyện Đô Lương tổ chức hội nghị đối thoại với trưởng ban công tác mặt trận

Nhằm tạo điều kiện để đội ngũ những người làm công tác Mặt trận ở khu dân cư thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các kiến nghị, chiều ngày 21/9, UBTTQVN huyện Đô Lương tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Trưởng Ban CTMT”.  Đồng chí Vương Thị Quý – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí Phó chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, trình bày các ý kiến, chuyên đề tại xóm, xã, khu dân cư nơi mình công tác. Trong đó, tập trung thảo luận một số nội dung chính đó là: Chia sẻ kinh nghiệm, cách thức thu thập thông tin, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân ở khu dân cư với cấp ủy Đảng và Ủy ban MTTQ cấp xã. Cách khắc phục tình trạng  nhân dân tham gia họp xóm, tiếp xúc cử tri tỉ lệ thấp.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Các đại biểu cũng đã thảo luận về việc phát huy vai trò của các thành viên trong Ban công tác mặt trận của mình. chia sẻ những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện CTMT ở khu dân cư. Đặc biệt,  sau khi sáp nhập khối, xóm thì Ban CTMT cần phát huy được vai trò và sức mạnh đại đoàn kết trong khu dân cư như thế nào. Kinh nghiệm tuyên truyền, vận động linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân ủng hộ và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Mai, cán bộ công tác mặt trận xóm 2 xã Lam Sơn phát biểu chia sẻ kinh nghiệm.

Vai trò, vị trí của Ban CTMT trong hoạt động tại khu dân cư. Kinh nghiệm của mình trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tại khu dân cư và thực hiện tốt chương trình “Quỹ vì người nghèo”. Một số ý kiến đề xuất hỗ trợ chế độ, kinh phí hoạt động cho tổ tự quản, đông  chí suy nghĩ thế nào về vấn đề.

Đồng chí Vương Thị Quý – ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện kết luận hội nghị. Ảnh: Thúy Hằng

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vương Thị Quý – ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện đề nghị: Với uy tín, kinh nghiệm của bản thân, các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận  tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách hiệu quả; động viên nhân dân tự lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần vào công cuộc xây dựng huyện NTM xã nông thôn mới nâng cao của địa phương.

Thúy Hằng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt