Thẩm tra kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Sơn

Vừa qua, đoàn thẩm tra xây dựng Nông thôn mới nâng cao huyện Đô Lương đã về thẩm  tra kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Sơn. Dự buổi thẩm tra có đồng chí Vương Thị Qúy- Ủy viên Ban Thường vụ- Chủ tịch UBMTTQ huyện, cùng đại diện một số ban, ngành cấp huyện. Đồng chí Trần Văn Hiến- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Xã Tân Sơn đã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015. Trong những năm qua, xã đang tập trung xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tổng vốn đầu tư xây dựng từ năm 2016 đến 2021 đạt 104 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn cấp trên 73,7 tỷ đồng, ngân sách xã 19,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 10,9 tỷ đồng. Hiện nay, tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới nâng cao theo quy định đạt 16/19 tiêu chí, đạt 84,2%. Có 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 6: Văn hóa, Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông, Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

Đồng chí Trần Văn Hiến- Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu về dự đã đóng góp nhiều ý kiến để xã Tân Sơn sớm về đích Nông thôn mới nâng cao, trong đó đề nghị xã cần xây dựng thêm các khu vui chơi. Lắp đặt đài Truyền thanh thông minh. Mạng Wifi công cộng. Xây dựng trang Web của xã. Tập trung đẩy mạnh hiệu quả sản xuất để nâng cao thu nhập cho nhân dân…

Cơ sở hạ tầng xã Tân Sơn ngày càng khang trang, nhất là hệ thống đường giao thông.

Qua đánh giá, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể người dân xã Tân Sơn đã nâng cao về nhận thức, trách nhiệm và quyền lợi, gương mẫu chấp hành, cùng đồng lòng chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao để không ngừng củng cố, hoàn thiện các tiêu chí. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được xây dựng, đổi mới. Hệ thống giao thông nội đồng, điện sáng nông thôn khang trang.

Các đại biểu đến kiểm tra mô hình nuôi lươn không bùn.

Cuộc sống người dân được cải thiện. An ninh được giữ vững. Người dân phấn khởi đồng lòng, tự nguyện trong đóng góp, ý thức cao, chia sẻ khó khăn cùng chính quyền trong thực thi nhiệm vụ. Nhân dân đồng tình, tin tưởng cao vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của Chính quyền, đồng lòng nhất trí cao cùng đội ngũ cán bộ Đảng viên chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao trong thời gian tiếp theo.

Kiểm tra cơ sở vật chất nhà văn hóa xóm. Ảnh: Ngọc Phương

Thời gian tới, xã Tân Sơn cần giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận liên quan, đặt ra mốc chốt thời gian hoàn thành các tiêu chí còn lại để xã Tân Sơn sớm về đích xã Nông thôn mới nâng cao.

Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt