UBND huyện Đô Lương hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2022

UBND huyện Đô Lương vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2022. Dự hội nghị có đại diện các ban, ngành, phòng cấp huyện, các xã- thị trong toàn huyện. Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt