Đô Lương lan tỏa mô hình “đường cây xanh phụ nữ”

Với mục tiêu “Mỗi phụ nữ trồng 1 cây xanh , mỗi cơ sở hội 1 công trình cây xanh” những ngày này, tất cả các cấp hội phụ nữ ở Đô Lương đang phát động ra quân thực hiện công trình trồng 40.000 cây xanh và xây dựng các con đường xanh do phụ nữ đảm nhận. Phong trào đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên đồng tình hưởng ứng tạo nên khí thế sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt