Xã Bồi Sơn làm 7 km đường giao thông nông thôn.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Bồi Sơn đang tập trung làm 7 km đường bê tông giao thông nông thôn và xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa.

boi-son

Người và máy móc trộn bê tông đang tập trung để xây dựng .

Để phấn đấu về đích nông thôn mới, hiện nay  nhân dân các xóm của xã Bồi Sơn đang tập trung làm đường bê tông giao thông nông thôn và xây dựng nhà văn hóa. Đợt này, từ nguồn vốn hỗ trợ xi măng của nhà nước, nhân dân xã Bồi Sơn đã đóng góp kinh phí 2,8 tỷ đồng, hiến hàng ngàn m2 đất và tham gia đóng góp nhiều ngày công lao động làm 7 km đường bê tông giao thông nông thôn và tu sửa, nâng cấp 8 nhà văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới.

boi-son1

Nhân dân xã Bồi Sơn đang tập trung xây dựng các con đường.

 Đến thời điểm này, xã Bồi Sơn đã đạt được 14/19 tiêu chí, 5 tiêu chí còn lại đang dược cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân tập trung thực hiện.

Văn Đăng

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt