Chương trình thời sự Đô Lương ngày 28 tháng 10 năm 2016

Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây:

 – Huyện ủy tổ chức trao quyết định bổ  hiệm cán bộ

–  Thường trực HĐND huyện làm việc với HĐND xã Bắc Sơn.

– Xã Tràng Sơn phấn đấu đạt chuẩn  chương trình mục tiêu Quốc gia NTM.

– Tuyến đường Lam – Giang xuống cấp nghiêm trọng gấy ảnh hưởng đến TTATGT.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt