Đô Lương có 99,2% cử tri tham gia bỏ phiếu Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 – 2026

Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đô Lương đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng luật và an toàn tuyệt đối.

Ban chỉ đạo bầu cử huyện thường xuyên kiểm tra các khu vực bỏ phiếu.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Đô Lương, tính đến 19 giờ ngày 23/5, toàn huyện đã có 130.050/131.575 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,2%, có 14/33 đơn vị hành chính cấp xã có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, số xã còn lại đều đạt từ 97,5%  trở lên tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu.

Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều thực hiện đảm bảo công tác bầu cử.

Trong đó, công tác phục vụ cuộc bầu cử về phòng, chống dịch covid 19, an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc… tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện đều đã được triển khai đồng bộ, chu đáo, bài bản, đảm bảo thuận lợi, không để phát sinh các tình huống bất ngờ, bị động, không xảy ra trường hợp khiếu kiện.

Các khu vực bỏ phiếu trong ngày 23/5/2021 đều diễn ra đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Công tác tổ chức bầu cử tại Đô lương diễn ra an toàn, đảm bảo công tác Phòng chống Covid- 19.

Hiện tại, Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử từ cấp huyện đang tổ chức cập nhật kết quả bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 – 2026, đảm bảo kịp thời, chính xác.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt